Kan du se på måneformørkelsen, eller har du brug for specielle briller til blodmånen?

Har du brug for nogen form for specielle briller for at se måneformørkelsen om morgenen den 31. januar?

Måneformørkelsestid: Hvornår er Super Blue Blood Moon 31. januar i hele USA?

Hvad tid kan du se måneformørkelsen 31. januar, og hvor lang er den? Det er tidligt, så du vil gerne kende tiderne i hele USA, før du går i seng.